Információk és Tájékoztatók
Dízelmotor információ

EA 189 Dízelmotorok

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk

Legfontosabb prioritásunk, hogy minden ügyfelünk SEAT gépjárművén elvégezzük a szoftverfrissítést.

Az ügyfelek számunkra a legfontosabbak. Az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a NOx ügyben érintett összes EA189 dízelmotorral felszerelt SEAT gépjármű esetében megtaláljuk a megfelelő technológia megoldást. Ezúton tájékoztatunk minden kedves ügyfelünket, hogy az érintett autókon folyamatosan végezzük el a szükséges műszaki intézkedéseket.

Amennyiben az Ön járműve érintett, kérjük, keresse fel SEAT márkaszerviz hálózatunk valamelyikét, hogy időpontot egyeztethessünk Önnel. A szoftverfrissítés semmilyen költséggel nem jár az Ön részére.

Továbbá szeretnénk megerősíteni, hogy egyetlen EU6 motorral felszerelt SEAT jármű sem érintett az NOx ügyben. Biztosítjuk arról, hogy minden SEAT gépjármű tökéletesen biztonságos, és megfelel a legmagasabb műszaki és biztonsági előírásoknak.

Műszaki információ

EA189 Video

A videóban megtalálja a témával kapcsolatos releváns információkat.

Tulajdonosoknak

Ellenőrizze könnyen gépjárművét

Könnyű megállapítani, hogy autója szoftverfrissítésre szorul-e. Csak írja be gépjárműve alvázszámát az alvázszám keresőbe és azonnal tudni fogja.

Következő lépések

Alvázszám kereső

Mi a gépjármű alvázszáma?

Az Ön alvázszáma 17 betű és szám egyedi kombinációja. Az alvázszám megmutatja, hogy az Ön gépjárművén el kell-e végezni a szoftverfrissítést.

Hol található az alvázszám?

Az alvázszám a szélvédő alsó sarkában található.

Hol található még az alvázszám?

Az alvázszámot megtalálhatja a forgalmi engedély "E" mezőjében is.

GYIK - SEAT Bizalomépítő Intézkedés
Mit jelent a SEAT Bizalomépítő Intézkedés?

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetésével a SEAT arról kívánja tájékoztatni a vevőit, hogy minden olyan panaszt kezelni fog, amelyre vonatkozóan megállapításra került, hogy az az EA189 típusú dízelmotorral rendelkező járművek vonatkozásában alkalmazott műszaki intézkedés végrehajtását követően, a motor valamely részével, illetve a kipufogógáz-kezelő rendszerrel kapcsolatban merült fel. A Bizalomépítő Intézkedés a műszaki intézkedés végrehajtásától számított 24 hónapos időtartamra szól, és csak olyan járművek részére biztosítható, amelyek a Bizalomépítő Intézkedés igénybe vételének időpontjában legfeljebb 250.000 km futásteljesítménnyel rendelkeznek (amelyik korábban bekövetkezik).

A SEAT eddig is, következetesen azt kommunikálta, hogy a műszaki intézkedés végrehajtása nincsen semmilyen hátrányos hatással az üzemanyag-fogyasztásra, a CO2 kibocsátásra, a motorteljesítményre, a forgatónyomatékra, a zajkibocsátásra, sem pedig a motor, illetve annak egyes részei élettartamára. Minden, a típusengedély szempontjából releváns érték változatlanul érvényes marad. A hatósági előírásoknak való megfelelőséget a szabályozó hatóságok kifejezetten megerősítették. Ez a megerősítés a kibocsátás-szabályozó rendszerek élettartamára, tartósságára vonatkozó előírásokra is kiterjed. A Bizalomépítő Intézkedés nincs hatással erre az állásfoglalásra.

A Bizalomépítő Intézkedéssel a SEAT egyértelmű jelzést ad arra vonatkozóan, hogy a frissítés nem gyakorol negatív hatást a jármű várható élettartamára. Ez a biztosíték arra hivatott, hogy megerősítse a vevők bizalmát a műszaki intézkedés helytállóságában, és hogy több járműtulajdonost buzdítson arra, hogy igénybe vegye a gépkocsijának szoftverfrissítésére biztosított lehetőséget.

Ügyfeleink hamarosan részletes információt kapnak a Bizalomépítő Intézkedés feltételeiről és tartalmáról a járművük márkájának megfelelő hivatalos márkaszervizektől.

Mely márkák biztosítják ügyfeleik számára a Bizalomépítő Intézkedést, és mely modellek érintettek?

A Bizalomépítő Intézkedés vonatkozik minden Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda és Volkswagen Haszonjárművek márkájú modellre, amely EA189 típusú dízelmotorral rendelkezik, és amelyen végrehajtották a műszaki intézkedést.

Kik vehetik igénybe a Bizalomépítő Intézkedést?

A Bizalomépítő Intézkedést mindazoknak a SEAT márkájú gépjármű-tulajdonosoknak biztosítja a SEAT, akiknek a járműve EA189 típusú dízelmotorral rendelkezik, és akik járművük szoftverét a dízelüggyel összefüggésben a 23S1 számú visszahívási akció keretében frissíttették. A Bizalomépítő Intézkedés azon járművek tekintetében vehető igénybe, amelyek futásteljesítménye nem haladja meg a 250.000 km-t a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételének időpontjában. A Bizalomépítő Intézkedés igénybevételének további feltétele, hogy a járműtulajdonos igazolja, hogy minden, a gépjárműgyártó által javasolt szerviz- és karbantartási szolgáltatás a jármű tekintetében elvégzésre került (azaz csak teljes szerviz-történettel rendelkező gépjárművek tulajdonosai számára biztosított ez a lehetőség).

A Bizalomépítő Intézkedés azon járműtulajdonosok számára is elérhető, akiknek a járműveik tekintetében a műszaki intézkedés már elvégzésre került, a műszaki intézkedés elvégzésének napjától kezdődően (feltéve, hogy minden egyéb, a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételére vonatkozó feltétel is teljesül). A Bizalomépítő Intézkedést a jármű alvázszámához rendelik hozzá, és az a jármű értékesítése esetén az új tulajdonost is megilleti, a Bizalomépítő Intézkedés 24 hónapos érvényességi ideje alatt.

A Bizalomépítő Intézkedés a világ minden országában elérhető, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Dél-Koreát, mivel ezen országok más szabályozás alá esnek.

Milyen alkatrészekre vonatkozik a Bizalomépítő Intézkedés?

A Bizalomépítő Intézkedés a kipufogógáz-visszavezető rendszeren, az üzemanyag-befecskendező rendszeren és a kipufogógáz utánkezelő rendszeren belül összesen 11 alkatrészre terjed ki: lambdaszonda, hőmérséklet-érzékelő, EGR átváltószelep, kipufogógáz-visszavezető szelep, kipufogógáz-visszavezetés nyomáskülönbség jeladó, injektor, nagynyomású szivattyú, hajtóanyag elosztóvezeték, nyomásszabályzó szelep, nyomásérzékelő, nagynyomású csővezetékek.

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetése nem változtat semmit a SEAT álláspontján, miszerint a műszaki intézkedésnek semmilyen negatív hatása nincsen a motor, illetve egyes motoralkatrészek várható élettartamára. A szabályozó hatóságok megerősítették, hogy az alkalmazott műszaki intézkedések megfelelnek minden jogszabályi előírásnak, és nem gyakorolnak hátrányos hatást az üzemanyag-fogyasztásra, a CO2 kibocsátásra, a motor-teljesítményre, a forgatónyomatékra, sem pedig a zajkibocsátásra.

Melyek a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételeinek feltételei?

A fentiekben ismertetett feltételeken kívül:

 1. a Bizalomépítő Intézkedés
  • kizárólag hivatalos márkaszerviznél kerülhet kiadásra, értékelésre vagy felhasználásra;
  • kizárólag a kipufogógáz-visszavezető rendszer, az üzemanyag-befecskendező rendszer és a kipufogógáz utánkezelő rendszer alábbi alkatrészeivel, vagy az azokon végzett munkával kapcsolatos panaszok tekintetében alkalmazható: lambdaszonda, hőmérséklet-érzékelő, EGR átváltószelep, kipufogógáz-visszavezető szelep, kipufogógáz-visszavezetés nyomáskülönbség jeladó, injektor, nagynyomású szivattyú, hajtóanyag elosztóvezeték, nyomásszabályzó szelep, nyomásérzékelő, nagynyomású csővezetékek;
  • nem fedezi a csereautó költségeket, közvetett kiadásokat, károk megtérítését, stb.
 2. feltéve, hogy
  • az érintett EA189 típusú motorral rendelkező gépjárművön elvégezték a 23S1 visszahívási akciót;
  • a jármű a SEAT által előírt időszakos karbantartási ütemtervvel, frissítésekkel és visszahívásokkal kapcsolatos előírásaival összhangban, azoknak megfelelően került szervizelésre;
 3. valamint azzal, hogy az alábbi esetekben a Bizalomépítő Intézkedés kifejezetten nem alkalmazható:
  • a jármű normális elhasználódásával járó értékveszteség esetei;
  • a tulajdonos, vagy egy nem hivatalos szervizpartner vagy viszonteladó nem szabályszerűen javította, szervizelte vagy egyéb módon kezelte a járművet (pl. nem eredeti alkatrészeket használt, stb.),
  • a jármű üzemeltetésével, karbantartásával, kezelésével kapcsolatos, pl. a használati utasításban feltüntetett előírások be nem tartása esetén;
  • a jármű harmadik személy közrehatása vagy egyéb külső hatások, pl. baleset, vihar, jégeső, árvíz, stb. miatt károsodott, és a panaszra okot adó körülmény erre vezethető vissza;
  • bármely panasz, amely azzal kapcsolatos, hogy hamuval telt meg a részecskeszűrő;
  • egyes alkatrészek járműbe való beépítése vagy a jármű átalakítása nem engedélyezett módon, pl. a motor teljesítményének illetve forgatónyomatékának mechanikai átalakítás nélkül történő megemelése a motor működését irányító elektronikus vezérlő egység (ECU) szoftverének módosításával (chiptuning),
  • a jármű nem rendeltetésszerű használata esetén, pl. motorsport versenyeken való részvétel, túlterhelés, stb.;
  • a járműtulajdonos nem jelentette be panaszát ésszerű időn belül;
  • a járműtulajdonos nem biztosított lehetőséget a SEAT számára, hogy ésszerű időn belül megoldást találjon a kialakult helyzetre.
Vonatkozik-e az autómra a Bizalomépítő Intézkedés akkor is, ha a szükséges műszaki intézkedést már korábban elvégezték?

Igen. Ahogyan fentebb jeleztük, a Bizalomépítő Intézkedés kiterjed minden ügyfelünkre, akinek az autóján a szükséges műszaki intézkedést már korábban elvégezték, arra a napra visszamenően, amikor ez megtörtént (feltéve, hogy a Bizalomépítő Intézkedés minden további feltétele teljesül).

Amennyiben Önnek olyan költségei merültek fel az érintett gépjárműve kapcsán, amelyekről megállapítható, hogy a szükséges műszaki intézkedésekkel állnak összefüggésben, a SEAT vállalja annak kivizsgálását, hogy a Bizalomépítő Intézkedés feltételei teljesülnek-e és ezeket a költségeket a SEAT átvállalja-e. Minden ilyen jellegű költségtérítési igényt 2017. december 31-e előtt a SEAT egy hivatalos márkaszervizéhez kell bejelenteni, abban az országban, ahol a beavatkozást elvégezték.

GYIK – EA189 Dízelmotor visszahívási akció
SEAT gépjárművek is érintettek? Amennyiben igen, akkor hány darab autóról van szó?

A SEAT összesen 700 000 gépjárművet szerelt fel az érintett dízelmotorral (EA189) abból a hozzávetőlegesen 11 millió járműből, amelyet a Volkswagen-csoport jelentett be. Ez a 700 000 gépjármű a SEAT globális értékesítési hálózatán keresztül került értékesítésre.

Honnan tudom, hogy a járművem érintett-e?

Honlapunkon található alvázszám keresőben azonnal tudja ellenőrizni, hogy járműve szoftverfrissítésre szorul-e. Ügyfélszolgálatunk az ea189akcio(kwfat)porsche(kwfdot)hu címen áll az Ön rendelkezésére.

Hol található az alvázszám?

Az Ön alvázszáma 17 betű és szám egyedi kombinációja. Az alvázszám a szélvédő alsó sarkában található. Az alvázszámot megtalálhatja a forgalmi engedély "E" mezőjében is.

 

 

Mely motorok érintettek pontosan?

Az érintett járművek az EA189 dízelmotorral vannak felszerelve, beleértve a három- és négyhengeres 1.2, 1.6 és 2.0 literes dízelmotorokat.

Biztonságos-e az érintett járművek vezetése?

Megerősítjük, hogy minden érintett gépjármű tökéletesen biztonságos és üzemképes. A vizsgálat csak és kizárólag a motorok károsanyag-kibocsátására vonatkozik.

Mit kell tennem, ha úgy vélem, az én autómba az érintett motorok egyikét szerelték?

Amennyiben műhelyakció válik szükségessé, a tulajdonosok értesítést fognak kapni arról, hogy melyik márkaszervizbe vigyék az autójukat a megfelelő műszaki intézkedések elvégeztetése céljából. A Volkswagen AG garanciát vállal arra, hogy ez az Ön számára díjmentes lesz. Mindemellett jelenleg még fejlesztés alatt áll, de hamarosan elérhető lesz az Ön számára egy olyan keresőrendszer, mellyel meggyőződhet arról, hogy autója érintett-e, vagy sem.

Mennyibe kerül ez számomra?

A Volkswagen AG teljes felelősséget vállal, és amennyiben szükséges lesz bármilyen intézkedést hozni, akkor azok teljes költségét fedezi.

Az én járművem is a problémás motorral van felszerelve?

A Volkswagen AG jelenleg még vizsgálja, hogy vannak-e eltérések az európai károsanyag-kibocsátási normáktól, és amennyiben vannak, akkor mely járművek érintettek. Amennyiben műhelyakció válik szükségessé, úgy a tulajdonosok erről értesítést fognak kapni. A Volkswagen AG garanciát vállal arra, hogy ügyfeleinknek ez díjmentes lesz. 

Vásároltam egy új autót, amit még nem vettem át. Érintett az én autóm is?

Jelenleg az Európai Unióban forgalmazott minden, Euro 6 motorral szerelt új SEAT modell kivétel nélkül megfelel a jogszabályi rendelkezésnek.

Be kell vinnem az autómat, hogy átvizsgálják?

Nem, minden motor biztonságos, és üzemképes. 

Van-e olyan Euro 6 motor, amely szintén érintett?

Nincs. Jelenleg az Európai Unióban forgalmazott minden Euro 6 minősítésű motorral szerelt új SEAT modell kivétel nélkül megfelel minden jogszabályi rendelkezésnek. 

Folyik-e az EA189 Euro5 dízelmotorral felszerelt SEAT gépjárművek értékesítése?

Ügyfeleink teljes megnyugtatása érdekében úgy döntöttünk, hogy megelőző intézkedésként ideiglenesen felfüggesztjük minden olyan SEAT új gépjármű értékesítését és átadását, melyet ilyen motorral szereltek fel.
Továbbá ezzel a motorral a jövőben nem kerül gyártásba új autó.

Mely modellek érintettek pontosan?

A következő SEAT modellek érintettek: Ibiza lV, Leon ll, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo lll, Toledo, Exeo, Exeo ST, Alhambra.

Kapok valamilyen igazolást a SEAT szervizpartnertől a műszaki intézkedések elvégzéséről, és mi a teendő, ha ezt esetleg elveszíteném?

Igen, a műszaki intézkedések elvégzését követően kap egy igazolást a SEAT szervizpartnerétől. Amennyiben ezt elveszítené vagy nem kapja meg, kérjük, forduljon a SEAT Ön által preferált szervizpartneréhez.

Egy érintett jármű tulajdonosaként olyan országban lakom, ahol az illetéke hatóságok nem rendelték el törvényileg a kötelező visszahívást. Úgy döntöttem, hogy nem veszek részt a műszaki intézkedést megvalósító kampányban. Ennek ellenére elutazhatok járművemmel ideiglenesen olyan országba, ahol a műszaki intézkedések megvalósítása törvényileg szabályozott keretek között történik?

Az érintett járművek tulajdonosai saját maguk döntik el, hogy mikor végeztetik el a műszaki intézkedéseket. Azonban kérjük az ügyfeleinket annak figyelembevételére, hogy azon országokban, ahol az illetékes hatóságok kötelezték az ügyfeleket a visszahívási akcióban való részvételre, ott akár szankciókat is foganatosíthatnak, amennyiben egy érintett jármű esetében a műszaki intézkedéseket egy meghatározott időn belül nem végzik el. Azonban abból indulunk ki, hogy Ön a járművét a visszahívást törvényi kötelezettségként előíró országokban is használhatja ideiglenesen (például egy nyaralás vagy átutazás esetén).

Miért szükséges a gépjárművemen a műszaki intézkedést elvégezni?

Az érintett motorokkal felszerelt járművek motorszabályozó rendszerében egy olyan szoftverfunkciót alkalmaztak, amely felismeri a hivatalos típusjóváhagyási vezetési ciklust. A ciklus felismerése alapján a vezérlés két eltérő üzemmód között vált: az 1. mód optimális nitrogén-oxid értékeket eredményez a teszten, a 2. program optimális részecskekibocsátást eredményez az utcai forgalomban.

Egy érintett jármű tulajdonosaként az Európai Unió 28 tagállamainak egyikében élek. Úgy döntöttem, hogy nem végeztetem el a szükséges műszaki intézkedést. Mi történik, ha tartósan egy olyan országba költözök, ahol a műszaki intézkedés elvégzése kötelező, és gépjárművemet ide magammal vinném?

Ebben az esetben az adott országban forgalomba kell helyeznie a gépjárművét. Jellemzően a hatóságok értesítik Önt, hogy a szükséges műszaki intézkedést egy meghatározott időn belül el kell végeztetnie. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SEAT valamelyik hivatalos szervizpartnerével abban az országban, ahol Ön újonnan letelepedett.

 

 

Kapcsolatfelvétel

Kérjük, részletekért keresse fel márkaszervizeink egyikét!